27.6.2019

Haveejere forstærker utilsigtet biodiversitetskrisen

Af Susanne Renée Grunkin, formand Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med Ellen Lærke Jørgensen, landskabsarkitekt mdl, Havearkitektgruppen.

Haveejere råder tilsammen over en relativt stor andel af Danmarks areal. Derfor betyder det meget, når indretningstendenser for haverne breder sig ud i landet.

I rapporten ”Parcelhushaven – en del af byens natur” Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center ...

Læs mere
4.6.2019

TRÆER SKAL VÆRDISÆTTES MED RESPEKT

Vores bytræer rummer store værdier i forhold til klima, biologisk mangfoldighed og i hele vores oplevelse af byen. Derfor er det vigtigt, at vi beskytter og respekterer vores bytræer.
En revideret model af ”Værdisætning af skader på træer” - VAT19 kan beregne et træs værdi i kroner og øre.

En række brancheforeninger har sammen lavet et udkast til en model, der holistisk og objektivt kan vær...

Læs mere
3.6.2019

Byudviklingen ødelægger den biologiske mangfoldighed

Det er bekymrende, når lokalpolitikere stolt fortæller, at deres kommune er grøn. For samtidig har de blikket så skarpt rettet mod, at deres by skal vokse, at de overser, at levestederne for dyr og planter forsvinder bid for bid, skriver Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter i debatindlæg.

Grunkin mener, at det manglende fokus på at sikre den biologiske mangfoldighed går under radaren, ford...

Læs mere
27.5.2019

STOR INTERESSE FOR AT SKABE MERE NATUR – OGSÅ I DE PRIVATE HAVER

Natur hitter. Også i de private haver.
Det fik Green Cities medarbejderne at mærke, da de gennem tre dage på den grønne stand til Naturmødet i Hirtshals tog imod rigtig mange gæster, hvor alle aldersgrupper var repræsenteret.

Et gennemgående træk hos de besøgende var, at de alle var meget interesserede i at høre, hvad de kan gøre derhjemme i de private haver for at skabe mere biologisk mangfoldigh...

Læs mere
15.5.2019

FLERE DYR, INSEKTER OG FUGLE I DE PRIVATE HAVER

Green Cities arbejder for, at der skal være flere grønne områder og mere natur i byerne.
Men projektet slår også til lyd for, at hr og fru Danmarks private haver i stort omfang kan bidrage såvel til at øge den biologiske mangfoldighed – som til at klimasikre mod fremtidens hyppigere og mere voldsomme regnskyl.

- Den private haveejer kan gøre en række ting for at få flere dyr, insekter og fugle i h...

Læs mere
29.4.2019

Kommunerne vil gerne det grønne

Stort set alle ville gerne prioritere mere grønt i byerne – og rigtig mange gør allerede en del, for at få flere grønne områder og mere natur i byerne. Men der er også udfordringer.
Det er groft sagt det efterladte indtryk fra Green Cities' deltagelse i den nyligt gennemførte Teknik & Miljø messe i Fredericia – arrangeret af Kommunernes Landsforening.

- Det overordnede indtryk er, at kommunern...

Læs mere