Vi skal værne om vores økosystemer – også når der bygges

Vi mennesker ville ikke kunne overleve uden velfungerende økosystemer, og de tjenester de tilbyder. Bynatur er en værdifuld del af disse systemer. 
Det er svenske Lomma Kommune meget opmærksom på - kommunen kortlægger nemlig naturens økosystemtjenester, så de kan beskyttes og erstattes, hvis de lider skade eksempelvis ved byomdannelse.

- Arbejdet med økosystemtjenester har været med til at gøre Lomma Kommune...

Læs mere

Alle borgere bør have under 300 meter til et grønt område

En dansk undersøgelse viste for nogle år siden en sammenhæng mellem, hvor tæt vi bor på grønne områder, og hvor ofte vi bruger dem – samt at folk med kort afstand til det grønne oplyste bedre helbred.
Odense Kommune har med dette udgangspunkt besluttet, at alle borgere skal have under 300 meter til et grønt område og bruger nu opgørelser over grønne områder, som et værktøj til at planlægge byudv...

Læs mere

Kirkegårdene skal gøres mere folkelige

Traditionelt set er kirkegården ofte forbundet med et trist og dystert sted – uhygge og mørke.
Den opfattelse er de ved at gøre godt og grundigt op med på Ribe Ny Kirkegaard, der i disse år gennemgår en større udvikling, som gør det til en helt ny oplevelse at bevæge sig rundt på kirkegården. 
De nye tiltag har samtidig gjort kirkegården landskendt.

- Udvikling og drift af kirkeg...

Læs mere

Regnvand bruges til at skabe mere bynatur

Målrettet brug af bynatur er sat ind i kampen mod oversvømmelser i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Udover at lede regnvandet væk – har projektet med dets blomstrende stauder tilført skønhed langs villavejene. Samtidig har en ny anlagt sø i Virumparken tilført området en stor rekreativ værdi.

I flere år kæmpede Lyngby-Taarbæk Kommune, med oversvømmelser i Virum, når det regnede kraftigt.
Kommunen beslut...

Læs mere

Biofaktor skaber plads til grønt i byggerier

Biofaktor er en udregning, der viser, hvor grønt et område er. Værktøjet skaber dialog om, hvordan der kan blive plads til det grønne i de ellers grå byggerier. Samtidigt giver det mulighed for at stille krav til bygherrer om at give plads til det grønne. Både Københavns og Gladsaxe Kommune har erfaring med biofaktor, og der er potentiale for at værktøjet kan nå bredere ud.

I vores hastigt voksende byer fore...

Læs mere

Hjørring Kommune går samlet til kamp for mere biodiversitet

Den biologiske mangfoldighed forsvinder hastigt, og en af grundene er mangel på vild natur og levesteder for dyr og insekter. Hjørring Kommune tager krisen alvorligt og har lanceret projektet ’Naturkommunen Blomstrer Vildt’. 
Projektet skal samle borgere, virksomheder og kommune om en fælles opgave: at skabe mere vild natur og flere levesteder.

Globalt set er den biologiske mangfoldighed – biodiversiteten –...

Læs mere