Randers forener klimatilpasning med mere bynatur

I Randers kombinerer de indsatsen med at kunne håndtere klimaudfordringer - i form af regnvand og flere skybrud - med målet om at få mere grønt og blåt ind i bymidten.
Det sker, når første del af byens store klimaprojekt –  et 74 meter langt 10,5 meter bredt regnvandsbassin – etableres på byens store plads, Østervold, som ligger centralt i byen....

Læs mere

TO EKSEMPLER PÅ EFFEKTEN AF BYNATUR I OSLO

I Oslo Kommune har man prioriteret byliv frem for biler. 
Det har samtidig givet plads til mere bynatur. Her er derfor gode eksempler på, hvordan bynatur anvendes i byens centrum både på et strategisk niveau og som identitetsskabende element i øjenhøjde i byens gader. Når byen opleves mere i gåtempo end i køretempo, så giver det flere muligheder for at indrette gademiljøet, da det bliver set på en ny og mere nuanceret måd...

Læs mere

ROSENHØJ – GRØNNE VÆRDIER LØFTER ALMENT RENOVERINGSPROJEKT

- Når et ingenmandsland bliver til et landskab med mennesker, og når et område med boligblokke bliver til et nyt samlet grønt byområde.

Den 28. juni 2017 kunne man læse følgende overskrift i Lokalavisen Aarhus: ”Lange ventelister: Rosenhøj er blevet et hit”. 
Det handlede om, at 27 fuldstændig ens boligblokke med tomme og triste udearealer havde undergået en helhedsorienteret renovering og nu blev set s...

Læs mere


Ny strategi samler Hillerød Kommune om at skabe mere bynatur

Hillerød Kommune sætter gang i kampen mod faldende biodiversitet og klimaudfordringer med en strategi for bynatur. Den indeholder blandt andet 11 konkrete tiltag, der skal forøge og forbedre naturen i byerne – eksempelvis ved hjælp af partnerskaber hvor kommune, borgere og virksomheder sammen skaber og forbedrer grønne områder.

En ny strategi for bynatur er netop godkendt af byrådet i Hillerød Kommune. Den kom...

Læs mere

Æbleplantagens gamle træer får nyt liv som skulpturelt landskab

Fuglesang blander sig med lyden af små smæld, når saksen klipper sprøde kviste af 70 år gamle æbletræer. Vi er i Sdr. Bjert Æbleplantage ved Kolding, hvor MOOS LAND-SKABER klipper og former en levende skulptur af de gamle frugttræer, der en gang tjente som produktionstræer.

Tanken er, at 12-15 af plantagens træer over tid forenes i et helstøbt skulpturelt udtryk, fremkommet gennem arbejdet med sav og saks og...

Læs mere

Et urbant naturlandskab på toppen af et ​​indkøbscenter

158 boliger placeret på toppen af et indkøbscenter – omgivet af frodige og rekreative rum og med masser af fællesskaber.
Vi taler om Landskabsprojektet Tagkronen på toppen af Kronen – Vanløses nye indkøbscenter.

- Visionen for Tagkronen er at skabe boliger baseret på principperne om bæredygtighed og fællesskaber, fortæller Jonas Sangberg, arkitekt MAA/MDL og indehaver af Sangberg.

Selve boli...

Læs mere